Drijvende wininstallaties

“Zand en grind, is onze nichemarkt”, zegt Erik de Klippelaar, groepscontroller van de Dekker Groep, “en dat leveren we aan onze klanten in de bouw, cement- en betoncentrales en de asfaltindustrie. We winnen het via drijvende wininstallaties en transporteren het – onder andere met veertien
eigen schepen – ook deels zelf naar onze klanten.” Door spreiding aan te brengen in de locaties en projectmotieven kan Dekker bouwend Nederland, België, Duitsland en Frankrijk – op de korte én lange termijn – van grondstoffen blijven voorzien. Dekker ontzorgt de klant door dienstverlening aan te bieden op een hoog niveau, van het ontwikkelen van landschappen tot het winnen van grondstoffen en het produceren van eindproducten. De ontwikkeling van al die projecten – plannen die meestal meerdere jaren lopen, gemiddeld tien tot vijftien jaar – geschiedt in afstemming met de
omgeving op basis van gebiedspecifieke kennis, met aandacht en respect voor landschap en natuur.

’t Draait om ontzorgen

Al sinds een aantal jaren heeft Dekker Groep alles met betrekking tot ICT uitbesteed aan Solipsis Managed Services. De Klippelaar: “Zij ontzorgen ons op alle gebieden; wij hebben intern geen ICT-mensen of ICTspecialisten in dienst. Wij zien ICT niet als onze corebusiness en dan is het gewoon goedkoper om het uit te besteden.” Als groepscontroller is De Klippelaar echter wel verantwoordelijk voor de monitoring en opvolging van die
service en heeft dan ook regelmatig contact met Solipsis Managed Services.

Van weegbrug naar Navision

Omdat Dekker ook op de lange termijn een betrouwbare partner voor klant en omgeving wil zijn, streeft het bedrijf continu naar technische vernieuwing. “Voor wat betreft de ICT hebben we dat goed afgedekt”, vindt De Klippelaar, “omdat we samen met Solipsis Managed Services zo’n vier jaar geleden de ICT-infrastructuur volledig hebben vervangen. Daarna, na de overname van Cotrans Scheepvaart, is ook die infrastructuur samengevoegd en zijn de diverse locaties van Dekker Groep gekoppeld aan het ICT-netwerk in IJzendoorn.” Spil voor Dekker Groep is de branche-specifieke Navision-toepassing. “De hele supply chain van Dekker Groep loopt via Navision”, aldus De Klippelaar,” en de nadruk van de automatisering en dus de service van Solipsis ligt voornamelijk binnen het hoofdkantoor. Dus minder omvangrijk op de diverse locaties (Elst, Gorinchem, Rotterdam en Zwolle), alhoewel de geautomatiseerde weegbruggen bij de loswallen de weeggegevens natuurlijk wel op een perfecte wijze moeten doorgeven.”

ICT totaal uitbesteed

Of het nu om de hardware, het operating systeem, het financiële pakket, systeembeheer, het netwerk of de performance gaat, Dekker Groep vertrouwt erop dat Solipsis Managed Services zorgt voor de juiste releases en updates. Dat elk van de 210 werknemers altijd direct contact met de servicedesk van Solipsis kan opnemen en eventuele problemen snel worden opgelost, noemt De Klippelaar geruststellend. “Mijn ‘grijs gebied’ (de ICT) komt in de maandelijkse rapportage en bespreking met Solipsis Managed Services duidelijk aan de orde en – zoals het hoort – het wederzijds vertrouwen is groot. Ontzorgen is wat we beiden willen – ieder op ons vakgebied!”


klant: Dekker Groep
branche: producent en handelsbedrijf in zand en grind
uitdaging: inrichting en dagelijks beheer ICT-omgeving in nichemarkt
oplossing: systeem- en netwerkbeheer, servicedesk & proactief advies

voordelen:

  • volledige ontzorging op het gebied van ICT
  • 24/7 support
  • proactief advies

www.dekkergroep.nl


    Neem contact met mij op.