Fransen Gerrits

Veeleisende sector

Fransen Gerrits is ontstaan uit de intensieve samenwerking van drie familiebedrijven met een lange historie. Het bedrijf behoort tot de tien grootste diervoederproducenten van Nederland. De diervoederindustrie is een veeleisende sector qua voedselveiligheid, maar ook efficiëntie en duurzaamheid
spelen een steeds belangrijkere rol binnen de bedrijfsvoering. Het productieproces van Fransen Gerrits is dan ook een dynamisch en complex proces dat gebonden is aan strenge wet- en regelgeving. Op elk moment moet volledig transparant zijn wat er wanneer is gebeurd. Dit maakt dat de kwaliteit van primaire bedrijfsprocessen directer afhankelijk is geworden van de kwaliteit van de ICT-omgeving.

Best of breed

De ICT-omgeving van Fransen Gerrits werd gekenmerkt door eilandautomatisering. Iedere vestiging had eigen automatiseringssystemen. Vanaf 2005 wordt een nieuw ICT-beleid gedefinieerd en uitgevoerd en wordt besloten om de ICT van alle fabrieken en alle bedrijfsprocessen volledig te integreren. Bovendien kiest het bedrijf voor een ‘best-of-breed’-aanpak. Teuwen: “We besloten dat we de beste oplossing voor elk proces binnen het bedrijf wilden
en dat zit nooit in één pakket. Momenteel werken we met ongeveer twintig verschillende pakketten.” Wanneer delen van het ICT-landschap zouden uitvallen, zou de complete bedrijfsvoering op korte termijn stagneren, terwijl continuïteit van het productieproces cruciaal is binnen de food en feedsector. Teuwen: “Onze klanten verwachten dat we continu kunnen leveren en dat moeten we dus kunnen garanderen. Als er midden in de nacht een systeemstoring optreedt, moet er meteen worden ingegrepen.”

Betrouwbare IT-partner

De samenwerking met de toenmalige ICT-partner liep vast. Teuwen: “Zij hanteerden hoge kosten voor hun servicelevel en pasten bovendien niet goed bij onze mentaliteit. Met Solipsis was er meteen een klik. Meedenken, een flexibele instelling, korte lijnen en een klantgerichte benadering zijn belangrijk voor ons. Dit is namelijk ook hoe wij met onze klanten omgaan. De samenwerking met je ICTleverancier is een echt partnership en niet zomaar een klantrelatie. Je legt daar veel kennis neer die je straks dus niet meer zelf in huis hebt. Uitbesteden maakt je afhankelijk
en dan is een betrouwbare partner heel belangrijk.”

IT-regisseur

De mensen van Solipsis spraken meteen de juiste taal en samen werd invulling gegeven aan het nieuwe ICT-plan, dat meteen naar een hoger niveau werd getild. De uitdaging bij Fransen Gerrits zat in het bijzonder in de complexiteit van de applicatielaag, de onderlinge afhankelijkheid en de grote hoeveelheid data. Alles wat eerst lokaal stond bij Fransen Gerrits is nu ondergebracht in de cloud en dat biedt talrijke voordelen. Fransen Gerrits hoeft zelf niet meer te zorgen voor aanschaf, onderhoud, beveiliging en vervanging van hardware. De complete ICT-infrastructuur bevindt zich op een veilige plek, beschermd tegen mogelijke calamiteiten. De maandelijkse kosten zijn direct afhankelijk van het verbruik en kunnen dus altijd meer of minder zijn. Solipsis geeft een beschikbaarheidsgarantie van 99,99% en zorgt voor de laatste licenties en updates. Teuwen: “Solipsis zorgt ervoor dat alles werkt, maar managet ook voor een groot deel de communicatie met andere ICTpartners. Daar heb ik geen zorgen meer over. Dat doen ze naar tevredenheid.”

Persoonlijk en vernieuwend

Solipsis onderscheidt zich door een persoonlijke benadering en maatwerkoplossingen. Teuwen: “Ik spreek regelmatig andere IT-leveranciers als een soort benchmark, maar kom steeds weer tot de conclusie dat we bij Solipsis goed zitten. Ze zijn de laatste jaren gegroeid, hebben het concept
beter opgepakt, maar zijn als bedrijf nog steeds kleinschalig, met korte, rechtstreekse lijnen. Met Solipsis als partner zijn we continu vernieuwend bezig. Ze staan open voor vragen, anticiperen en adviseren niet alleen vanuit technisch oogpunt, maar ook vanuit kostenbesparing.


klant: Fransen Gerrits
branche: food & feed
uitdaging: outsourcing ICT-landschap
oplossing: : coud-IaaS-platform
voordelen:

  • hoge beschikbaarheidsgarantie
  • lage initiële investeringen en onderhoudskosten
  • flexibel, schaalbaar capaciteitsverbruik
  • actief Service Management

www.fransengerrits.nl


    Neem contact met mij op.