‘Lantech way of working’

System administrator Martijn Siemons is tien jaar geleden gestart bij Lantech als systeembeheerder. “Destijds hield ik me vooral bezig met het inrichten van werkplekken en zaken als kopieerapparaten en printers. Toen de toenmalige softwareontwikkelaar wegging bij Lantech en er daarna nog een aantal systeembeheerders volgden, is op een moment besloten dat ICT niet onze core business is. We kwamen tot de conclusie dat we het beter aan een externe partij konden toevertrouwen.” Lantech hanteert ‘de Lantech way of working’, daaronder valt onder meer het werken via de
Lean-methode. Erik Burgman, financieel controller licht hier een tweetal zaken uit. “Ten eerste zijn we als organisatie heel visueel ingesteld, waardoor we direct inzicht hebben in waar bepaalde knelpunten zitten. Ten tweede opereren wij volgens het principe ‘doe alleen datgene waarbij je voor de klant een toegevoegde waarde bent’. Hieronder valt niet het beheer van netwerken en werkplekken. Tegelijkertijd is ICT van cruciaal belang. Stilstand op
ICT-gebied betekent achteruitgang voor onze core business.”

Veel raakvlakken

Het contact met Solipsis kwam tot stand vanuit het netwerk van Lantech. Burgman: “We hebben een selectieronde gedaan waarbij zeven partijen zijn benaderd. De kracht van Solipsis is dat zij net als Lantech uitgaan van de bedrijfsprocessen. Alle andere partijen keken als eerste naar welke apparatuur we hadden staan. Dat is juist niet belangrijk. Solipsis is voor ons echt een ICT-partner en geen ‘dozenschuiver’. Het mooie aan Solipsis is bov endien dat we veel raakvlakken hebben in de manier van werken. Dit sluit naadloos aan op de Lantech way of working. Bijvoorbeeld het leren van fouten en hierop schakelen. We hadden ook direct een goed gevoel toen we op locatie bij Solipsis Managed Services waren voor een kennismaking. Het zag er  gestructureerd en georganiseerd uit! En ze werken ook heel visueel met grote beeldschermen.”

Continuïteit

“Sinds juli 2016 zijn we live gegaan met het outsourcen van ons IT-beheer aan Solipsis”, aldus Siemons. “We hebben in Solipsis een waardevolle IT-partner gevonden die verantwoordelijk is voor het onderhoud en beheer van onze servers en netwerken en via de helpdesk altijd klaarstaat voor onze gebruikers. Dit zorgt voor continuïteit, waardoor ik me kan focussen op het schrijven van maatwerksoftware ter ondersteuning van onze processen.
Lantech werkt met een ERP gerelateerd systeem dat eenvoudig is aan te passen. Het voordeel hiervan is dat wij als bedrijf de software kunnen sturen naar hoe de processen zijn ingericht. En niet andersom. Onze processen zijn niet, zoals bij veel bedrijven, ondergeschikt aan de software.”

Verhuizing van Brabant naar Gelderland

Medio 2018 verhuist Lantech van Cuijk naar Malden. Belangrijkste reden voor de verhuizing naar de andere kant van de Maas is groei! “We groeien momenteel 10 tot 15% per jaar en voorzien dat de huidige locatie op korte termijn te klein gaat worden. De hal op de nieuwe locatie is 5600
vierkante meter. Naast het feit dat de ruimte tweeënhalf keer zo groot is, is het ook een voordeel dat de nieuwe hal vierkant is. Dat is veel optimaler in te delen.” Per week worden zestien machines afgebouwd, stuk voor stuk van hoge kwaliteit. Binnen Lantech besteden we veel tijd aan het optimaliseren van zowel de werkomgeving als de materiaaltoevoer. Een goede combi hiervan levert een win-winsituatie op en een fantastisch product. Ook bij de verhuizing maakt Lantech graag gebruik van de expertise van Solipsis.


klant: Lantech
branche: engineering/productie
uitdaging: ontzorgen van de interne ICT-beheerder
oplossing: outsourcen ICT-omgeving (onderhoud en beheer van servers en netwerken)
voordelen:

  •  24/7 support via de helpdesk
  • continuïteit
  • proactief advies

www.lantech.com


    Neem contact met mij op.