• Home
  • Networking & Security
Een stabiel en veilig netwerk

Veilig kunnen werken is voor elke organisatie een belangrijk gegeven. Security begint met een goed beleid en sterke IT-infrastructuur, maar omvat ook maatregelen ter voorkoming van bewust of onbewust ongeoorloofd gebruik en cybercriminaliteit. Dit vraagt om een uitgebreide set aan maatregelen om uw netwerk veilig te houden en uw organisatie continuïteit te bieden.

Networking & Security: de verbindende factor

Bellen, internetten, e-mailen, bestandsuitwisseling lijken de normaalste zaak van de wereld. En dat is het natuurlijk ook. Een goed datasysteem, optimaal werkende apparatuur en zorgvuldig gekozen componenten zorgen voor een stabiel en storingsvrij netwerk. Solipsis Managed Services ontwerpt, bouwt en onderhoudt ook uw IT-infrastructuur.

Koppelingen zonder drempels

Goed kunnen werken betekent een probleemloze communicatie binnen en buiten uw organisatie. Een netwerk van Solipsis Managed Services staat voor optimaal gebruiksgemak. Het juiste type bekabeling en een goede aansluiting op lokale netwerkapparatuur (switches) is bijvoorbeeld een belangrijk onderdeel voor een goede performance. Solipsis Managed Services ontzorgt met routing & switching, Wifi en cable management. Om tot een werkend geheel te komen zorgen wij ervoor dat alle werkplekdevices, het lokale kantoornetwerk, de informatiesystemen en alle externe verbindingen en apparatuur zijn gekoppeld.

Veiligheid met de juiste maatregelen

Er zijn vele oorzaken aan te wijzen als het gaat om verstoring van de continuïteit. De gevolgen hiervan zijn te voorkomen door de inzet van bijvoorbeeld virusscanners, intrusion security, back-up-maatregelen en desgewenst de uitwerking van een continuïteitsplan (Disaster Recovery Plan).

Gebruik door de juiste mensen

Voor een geaccepteerd gebruik van de middelen is autorisatie vereist. Maar hoe weet je wie wat mag gebruiken binnen uw organisatie? Daarvoor zijn autorisatieprocedures en -schema’s van belang, die goed opgezet en onderhouden moeten worden.

 

Advies en ontzorging

Advies en ontzorging

Wij zetten verschillende lagen van beveiliging in (meerlaagse authenticatiefactor) en dat loopt door het hele IT-landschap heen. Hierin denken wij graag mee en komen wij tot een advies op maat. Zo heeft u de maximale beveiliging van uw gegevens onder controle.

AVG-wetgeving

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt strenge regels aan informatiebeveiliging om de privacy van personen te beschermen. Daar moeten organisaties aan voldoen. De hoeveelheid (digitale) data groeit nog iedere dag en vrijwel iedere organisatie maakt ook nog eens gebruik van en verwerkt persoonsgegevens. Het beschermen van die persoonsgegevens en daarmee het waarborgen van de privacy is van groot belang.

Betrouwbare IT betekent ook beveiligde informatie, infrastructuur en uiteindelijk de kwaliteit van uw organisatie waarborgen. De gedegen security aanpak van Solipsis Managed Services verbetert uw bedrijfsprocessen, beperkt risico’s en maakt dat u kunt voldoen aan wet- en regelgeving.

Solipsis adviseert en ontzorgt

Solipsis adviseert en ondersteunt bij alle aspecten van informatiebeveiliging, (cyber)security en privacy. Belangrijk is bewust worden én zijn van security en de daarmee gepaard gaande risico’s binnen een organisatie. Dit betreft de hele organisatie, door alle lagen heen. Zo kunt u allerlei middelen inzetten, maar als een gebruiker een wachtwoord op een post-it op zijn computer plakt, dan is IT-security ver te zoeken.

Daarom zetten wij verschillende lagen van beveiliging in (meerlaagse authenticatiefactor) en dat loopt door het hele IT-landschap binnen de organisatie heen. Hierin denken wij graag mee en komen wij tot een advies op maat. Zo heeft u de maximale beveiliging van uw gegevens onder controle. IT is er om u vooruit te helpen, IT-partner Solipsis Managed Services om u daarbij te ondersteunen en ontzorgen.

Meer informatie?

Neem contact op


Wat bieden wij nog meer: