Al uw aandacht gaat vanzelfsprekend uit naar uw dagelijkse business. Maar bent u er zeker van dat deze optimaal door IT wordt ondersteund? Dát is wat Solipsis Managed Services kan toevoegen aan uw organisatie, zodat u zich volledig op uw core business kunt richten.

De BIP-map (Business In Process) methode van Solipsis Managed Services brengt dit in beeld. Met deze methode brengen wij de schakels en afhankelijkheden in de keten van uw bedrijfsprocessen in kaart aan de hand van de ‘schijf van zes’: organisatie, proces, informatie, applicaties, infrastructuur en situatie.

Wat levert een BIP-map op voor uw organisatie?

De BIP-map geeft direct inzicht in risicogebieden, geeft een beeld van uw IT-landschap en levert input voor de totale (toekomstige) architectuur. U kunt de informatie daarmee gebruiken als advies om uw IT-investeringen af te zetten tegen uw bedrijfsdoelstellingen.

Een uitgewerkte BIP-map door Solipsis Managed Services is de basis voor gefundeerde voorstellen ter verbetering in IT en een functioneel/technisch ontwerp voor uw IT-omgeving. Met recht een IT-advies op maat, door de grondige aanpak zoals hieronder beschreven.

Neem contact op