Zeker+

Wat je moet weten over de nieuwe cybersecurity regels in de EU

19-10-2023 | Solipsis

Delen via

De Europese Unie (EU) heeft de noodzaak van sterke cybersecurity regels erkend en heeft de tweede versie van de NIS-richtlijn (NIS2) geïntroduceerd om de digitale infrastructuur en gegevens in de EU verder te beschermen. In dit blog zullen we verkennen wat de NIS2-richtlijn inhoudt en welke impact deze heeft op organisaties.

Wat is de NIS2-richtlijn?

NIS staat voor Network and Information Systems en de NIS2-richtlijn is bedoeld om de cybersecurity capaciteiten van organisaties en landen in de EU te versterken. De oorspronkelijke NIS-richtlijn, die in 2016 werd aangenomen, was gericht op aanbieders van essentiële diensten, zoals energie, transport, financiën en gezondheidszorg. Het doel was om de cybersecurity van deze diensten te verbeteren en te zorgen voor een hoog niveau van bescherming van de kritieke infrastructuur.

Met de NIS2-richtlijn wordt het toepassingsgebied uitgebreid naar een breder scala van organisaties, waaronder online marktplaatsen, sociale medianetwerken, en cloud service providers. Hierdoor worden meer bedrijven en diensten in de EU onderworpen aan striktere cybersecurity vereisten. De NIS2-richtlijn beoogt een gemeenschappelijke basis te creëren voor cybersecurity maatregelen in de hele EU en wil zorgen voor een doeltreffende respons op cyber incidenten.

Belangrijkste onderdelen van de NIS2-richtlijn

Uitgebreider toepassingsgebied:
De NIS2-richtlijn breidt het aantal sectoren en organisaties uit dat onder de richtlijn valt. Dit betekent dat meer bedrijven en diensten in de EU nu moeten voldoen aan de vereisten voor cybersecurity.

Verplichte rapportage van cyber incidenten:
Onder de NIS2-richtlijn zijn organisaties verplicht om ernstige cyber incidenten te melden aan de nationale autoriteiten. Dit is bedoeld om de coördinatie en respons op cyberaanvallen te verbeteren.

Veiligheidsmaatregelen en capaciteitsopbouw:
Organisaties moeten passende technische en organisatorische maatregelen nemen om cyber incidenten te voorkomen en de impact ervan te beperken. Daarnaast wordt van hen verwacht dat ze hun cybersecurity capaciteiten verbeteren en samenwerken met nationale autoriteiten.

Versterkte bevoegdheden van nationale autoriteiten:
De NIS2-richtlijn verleent nationale autoriteiten meer bevoegdheden en middelen om toezicht te houden op de naleving van de richtlijn en om passende maatregelen te nemen in geval van inbreuken.

Waarom is de NIS2-richtlijn belangrijk?

De NIS2-richtlijn is van cruciaal belang omdat deze de EU in staat stelt om beter voorbereid te zijn op de steeds evoluerende dreigingen op het gebied van cybersecurity. Door een breder scala van organisaties onder de richtlijn te brengen, zorgt de EU voor een consistente aanpak van cybersecurity in alle lidstaten.

Bovendien is cybersecurity van essentieel belang voor het beschermen van persoonlijke gegevens, het waarborgen van de continuïteit van essentiële diensten en het versterken van de digitale economie. De NIS2-richtlijn draagt bij aan deze doelstellingen door organisaties aan te moedigen proactieve maatregelen te nemen om cyber dreigingen te voorkomen.

Conclusie

De Europese NIS2-richtlijn is een belangrijke stap in de richting van een sterker en veiliger digitaal Europa. Het breidt de reikwijdte van cyber security regels uit naar een breder scala van organisaties en legt striktere eisen op. Hierdoor worden organisaties beter beschermd tegen de groeiende dreigingen op het gebied van cybersecurity.

Het is essentieel dat organisaties in de EU zich bewust worden van de eisen van de NIS2-richtlijn en proactieve maatregelen nemen om hun cybersecurity capaciteiten te verbeteren. Alleen door gezamenlijke inspanningen kunnen we een veerkrachtig en veilig digitaal ecosysteem opbouwen dat klaar is voor de uitdagingen van de toekomst.

Doe de zelfevaluatie

Met deze zelfevaluatie kun je bepalen of de NIS 2-richtlijn van toepassing is op jouw organisatie. Deze richtlijn heeft als doel de digitale bescherming te verhogen en de gevolgen van cyber incidenten te verminderen, waardoor de Europese Unie veiliger wordt.

Doe de zelfevaluatie

Deze zelfevaluatie bevat gedetailleerde vragen over het soort producten, diensten en omvang van jouw organisatie. Raadpleeg degenen binnen jouw organisatie die toegang hebben tot deze informatie.

Meer weten?

Heb jij interesse in een vrijblijvend gesprek over het inzetten van data bij je bedrijfsvoering?

Rolf Kruitwagen

Rolf Kruitwagen

Ik help je met het zo veilig mogelijk inrichten van jouw werkplek.

Gerelateerde items.