Intelligence

Zeven richtlijnen voor betrouwbare AI

29-06-2023 | Solipsis

Delen via

In de razendsnelle wereld van kunstmatige intelligentie (AI) is er een groeiende behoefte aan het aanpakken van ethische en juridische uitdagingen. Voor AI-ontwikkelaars is het vaak een complexe taak om deze uitdagingen te beoordelen en aan te pakken. Gelukkig heeft de Europese Commissie zeven richtlijnen opgesteld die hen hierbij ondersteunen.

Joren van der Linden, Cloud Consultant bij Solipsis, deelt graag met jullie de essentie van deze richtlijnen. Volgens de Europese Commissie is het cruciaal dat AI-systemen bijdragen aan een eerlijke en rechtvaardige samenleving, waarbij ze de bescherming van de grondrechten van de mens waarborgen en menselijke autonomie behouden zonder beperkingen of misleiding. Daarnaast moeten AI-systemen betrouwbaar en veilig zijn, zodat ze in staat zijn om zowel hun eigen fouten als mogelijke menselijke fouten in het ontwikkelingsproces aan te pakken. Het behouden van controle over de gegevens die door het AI-systeem worden verwerkt, is van groot belang en moet altijd in handen blijven van individuen. Een belangrijk voordeel van deze richtlijnen is dat ze het vertrouwen van mensen in kunstmatige intelligentie vergroten.

Hieronder vind je een overzicht van de zeven richtlijnen en hun betekenis:

  1. Menselijk toezicht: AI-systemen moeten ontworpen zijn om ons menselijk handelen en onze fundamentele rechten te ondersteunen, zonder deze te ondermijnen, beperken of misleiden. Het is van essentieel belang dat de mens altijd de controle behoudt.
  2. Robuust en veilig: Om betrouwbare kunstmatige intelligentie te waarborgen, moeten we veilige en robuuste algoritmen hanteren. Deze algoritmen moeten in staat zijn om fouten of inconsistenties te detecteren en te corrigeren gedurende alle fasen van het AI-systeem.
  3. Privacy van data: Het waarborgen van de privacy van persoonsgegevens is van essentieel belang. Burgers moeten te allen tijde volledige zeggenschap hebben over hun gegevens, en het gebruik van deze gegevens mag nooit leiden tot schade of discriminatie.
  4. Transparantie: Het is noodzakelijk dat AI-systemen traceerbaar zijn, zodat gebruikers inzicht hebben in hoe beslissingen tot stand komen.
  5. Diversiteit, non-discriminatie en eerlijkheid: AI-systemen moeten rekening houden met de menselijke capaciteiten, beperkingen en behoeften. Ze moeten toegankelijk zijn voor iedereen, ongeacht achtergrond of eigenschappen.
  6. Maatschappelijk en ecologisch welzijn: Het gebruik van AI-systemen moet gericht zijn op het stimuleren van positieve sociale verandering, duurzaamheid en het bevorderen van ecologisch bewustzijn.
  7. Verantwoordelijkheid: Het is van groot belang dat er mechanismen worden geïmplementeerd die de verantwoordelijkheid en verantwoording voor AI-systemen en hun resultaten waarborgen.

Internationale consensus

Het is bemoedigend om te zien dat de Europese Commissie deze richtlijnen heeft opgesteld in nauwe samenwerking met onafhankelijke experts. Belanghebbenden krijgen ook de mogelijkheid om feedback te geven, wat streeft naar internationale consensus op het gebied van AI.

Waarom is het zo belangrijk?

Kunstmatige intelligentie heeft het potentieel om enorme voordelen voor de mensheid te bieden, maar het brengt ook risico’s met zich mee. Een zelflerend systeem onder menselijke controle kan bijvoorbeeld helpen bij het genezen van ziekten, maar het kan ook door kwaadwillenden worden misbruikt om ziektes te creëren. Het kan zowel een zegen zijn voor het biologische leven als een miljoen extra bossen, maar ook zo schadelijk als duizend kernwapens. Wat nu al duidelijk is, is dat AI in de toekomst een prominente rol zal spelen in ons leven. Daarom is het essentieel om nu al de richtlijnen en grenzen van wat acceptabel is vast te stellen.

Meer weten?

Heb jij interesse in een vrijblijvend gesprek over het inzetten van data bij je bedrijfsvoering?

Joren van der Linden

Mijn technische vaardigheden stellen mij in staat voor elk vraagstuk een ideale oplossing te bedenken.