• Home
 • Handleiding Klantportaal

Om onze klanten een zo goed mogelijke support-ervaring te bieden beschikt Computron-Solipsis over een klantportaal. Vanaf 1 april is het voor klanten mogelijk om via het nieuwe portaal inzicht te krijgen in lopende tickets, nieuwe incidenten aan te melden of wijzigingen aan te vragen. Het portaal wordt in de aankomende maanden verder ontwikkeld en uitgebreid met extra functionaliteiten. Zo kun je onze producten in de toekomst eenvoudig aanvragen vanuit het portaal en willen we inzicht geven met behulp van rapportages voor jouw organisatie.

You can find the instruction manual in English here.

Op deze pagina vertellen we hoe je kunt inloggen op het portaal en lichten we de functionaliteiten toe. Heb je nog geen account voor het portaal en/of wil je weten wat de mogelijkheden zijn, heb je vragen of ervaar je problemen? Neem dan contact op met:

Computron-Solipsis Support
servicedesk@solipsis.nl
+31 (0)88 599 16 99

Inloggen eerste gebruik

Om in te loggen op het klantportaal wordt gebruikgemaakt van Single sign-on. Hierdoor hoef je geen apart wachtwoord aan te maken, maar gaat inloggen eenvoudig met je Office 365 account. Bij de eerste keer inloggen dient het account geactiveerd te worden en dient je toestemming te geven voor het gebruik van het account. Hieronder lichten we toe hoe dit in zijn werk gaat.

 1. Open je browser en ga naar: https://portal.computron.nl
 2. Je ziet de optie om in te loggen met behulp van je Microsoft account. Kies voor deze optie.
 3. Er opent een Office 365 login scherm. Voer hier het e-mailadres in waarmee je inlogt in Office 365 en je wachtwoord.
 4. Wanneer je voor de eerste keer inlogt opent het volgende scherm. Er wordt gevraagd om een machtiging voor het inloggen op de portal. Kies hier voor “Accepteren”.
 5. Vervolgens wordt het portaal geopend.
Gebruik van het klantportaal

Na inloggen op het klantportaal via https://portal.computron.nl opent het onderstaande scherm. Je ziet hier drie opties: Incident melden, Wijziging aanvragen en Tickets. Hieronder worden de functionaliteiten toegelicht.

Aanmaken incidenten
Wanneer je last hebt van een verstoring, dan kun je deze aanmelden via het klantportaal. Volg de onderstaande stappen om een incident aan te melden.

Let op: wanneer het een groot incident betreft waar meerdere afdelingen of de gehele organisatie hinder aan ondervindt: bij voorkeur bellen met Computron Support zodat wij het probleem zo snel mogelijk kunnen verhelpen.

 1. Op het startscherm van de portal klik je op de knop “Incident melden”.
 2. Er opent een scherm met de categorie General. Klik hierop en kies voor “Nieuw incident”.
 3. Er wordt een scherm uitgevouwen. Vul het e-mailadres in van de gebruiker die de problemen ervaart.
 4. Voer het telefoonnummer in van de contactpersoon voor dit incident. Bijvoorbeeld een mobiel telefoonnummer.
 5. Geef bij locatie of afdeling aan waar het incident zich voordoet.
 6. Geef in het keuzeveld aan op hoeveel gebruikers het incident invloed heeft.
 7. Geef een duidelijke omschrijving van het probleem. Vermeld hier bijvoorbeeld om welk apparaat het gaat of de naam van de gebruiker. Geef daarnaast aan hoe het probleem de werkzaamheden verhindert.
 8. Geef tot slot aan of het incident de corebusiness van de organisatie blokkeert.

Kies voor submit. Het ticket wordt aangemaakt. Onze supportafdeling neemt zo spoedig mogelijk contact op.

Wijziging aanvragen
Onder wijzigingen worden aanpassingen of toevoegingen aan een bestaand systeem verstaan. Voorbeelden van een wijziging zijn een nieuwe gebruiker, nieuwe licentie of nieuwe printer. Hieronder wordt toegelicht hoe je in het klantportaal een wijziging aanvraagt.

 1. Op het startscherm van de portal klik je op de knop “Wijziging aanvragen”.
 2. Vervolgens is er een aantal opties. Zo zijn er aparte mogelijkheden voor het aanvragen van een licentie voor Visio en Microsoft Project. Daarnaast kan een standaard wijziging of andere wijziging worden gekozen. Kies het de aanvraag die je wilt doen.
 3. Vervolgens opent er een nieuw scherm. Geef in dit scherm het e-mailadres op van het contactpersoon en een beschrijving van de aanvraag in.
 4. Optioneel kan er een bijlage worden geüpload. Wanneer je een nieuwe gebruiker aanvraagt kun je hier bijvoorbeeld het aanvraagformulier uploaden of een overzicht van de benodigde rechten.
 5. Kies vervolgens voor “Submit”. Je melding wordt aangemaakt.

Tickets
Naast het melden en aanvragen van tickets krijg je met behulp van het portaal ook inzicht in de status van lopende tickets. Hieronder lichten we toe hoe dit in zijn werk gaat.

 1. Op het startscherm van de portal klik je op de knop “Tickets”
 2. Op het scherm dat opent zie je alle openstaande tickets van jouw organisatie. In de kolommen vind je het ticketnummer, titel, aanmaakdatum, datum van de laatste update, status/prioriteit, categorie en het contactpersoon van jouw organisatie.
 3. Boven in het scherm vind je een mapje “Closed”. Onder dit tabblad vind je alle afgesloten tickets.
 4. Door op het ticket te klikken opent een venster. Hier vind je een aantal tabbladen:
  • In het tabblad ‘discussion’ vind je reacties op het ticket. Daarnaast is het mogelijk om hier een nieuwe reactie toe te voegen aan het ticket.
  • Onder het tabblad ‘timeline’ vind je in een tijdlijn interface hoe het ticket is verlopen.
  • Het tabblad ‘details’ geeft meer inzicht in de details van het ticket, denk aan prioriteit en status.
  • Tot slot is het mogelijk om feedback te geven op het verloop van het ticket. Dit zal onder ditzelfde tabblad worden weergegeven.